Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2014

shestolethemoon
Pisz! Działaj! Rób cokolwiek - tylko nie myśl o tym, by położyć się i umrzeć.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted frommarysia marysia viagoraca-czekolada goraca-czekolada
shestolethemoon
8028 4ccf
shestolethemoon
On tylko robił nadzieje i odchodził. Nie było warto. Z perspektywy czasu, teraz to wiem. 
http://givemeheaven.soup.io/
shestolethemoon
5500 ac14
Reposted fromMuppet Muppet viagoraca-czekolada goraca-czekolada
shestolethemoon
9359 78af
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaarizonadream arizonadream
shestolethemoon

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaarizonadream arizonadream
shestolethemoon
9947 4251
Reposted frombanita banita viaarizonadream arizonadream
shestolethemoon
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
shestolethemoon
Przy niektórych piosenkach chce się tańczyć. Innych nie można nie zanucić. Najlepsze przypominają nam chwile, kiedy usłyszeliśmy je po raz pierwszy by ponownie złamać nam serce..
— Gossip Girl
Reposted frompoolun poolun viaarizonadream arizonadream
shestolethemoon


always
shestolethemoon
shestolethemoon
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte vianefretete nefretete
shestolethemoon

"Wiesz chciałbym ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy."

shestolethemoon
4186 d45e 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin vianefretete nefretete
shestolethemoon
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix vianefretete nefretete

June 13 2014

shestolethemoon
Na czym zatrzyma się Twój wzrok, to już należy do Ciebie.
— Anne Rice

June 02 2014

shestolethemoon
Reposted fromollardo ollardo viano-longer-kore no-longer-kore

May 24 2014

shestolethemoon
2136 c3cb 500

May 22 2014

shestolethemoon
shestolethemoon
4610 6497
Reposted fromMrSatan MrSatan viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl